Προτεινόμενο πρόγραμμα ανά εβδομάδα

Γυμνάσιο Α’ – Β’ – Γ’ Τάξη

  • Μαθηματικά 2 ώρες

Α΄ Λυκείου

  • Άλγεβρα 2 ώρες
  • Γεωμετρία 2 ώρες

Β΄ Λυκείου

Γενικής Παιδείας:

  • Άλγεβρα 2 ώρες
  • Γεωμετρία 2 ώρες

Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών:

  • Μαθηματικά 2 ώρες

Γ’ Γενικού Λυκείου

Γενικής Παιδείας:

  • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 1,5 ώρα

Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών:

  • Μαθηματικά 3 ώρες

Γ’ ΕΠΑ.Λ.

  • Μαθηματικά 2 ώρες

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι προτεινόμενο.
Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής στον/στην κάθε μαθητή/μαθήτρια , ώστε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει.